สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   82  
2 Jan 2022   74  
3 Jan 2022   70  
4 Jan 2022   75  
5 Jan 2022   82  
6 Jan 2022   66  
7 Jan 2022   90  
8 Jan 2022   70  
9 Jan 2022   84  
10 Jan 2022   87  
11 Jan 2022   74  
12 Jan 2022   83  
13 Jan 2022   75  
14 Jan 2022   78  
15 Jan 2022   77  
16 Jan 2022   73  
17 Jan 2022   70  
18 Jan 2022   84  
19 Jan 2022   93  
20 Jan 2022   90  
21 Jan 2022   89  
22 Jan 2022   91  
23 Jan 2022   79  
24 Jan 2022   84  
25 Jan 2022   91  
26 Jan 2022   81  
27 Jan 2022   84  
28 Jan 2022   91  
29 Jan 2022   76  
30 Jan 2022   72  
31 Jan 2022   74