สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   73  
2 Oct 2022   74  
3 Oct 2022   68  
4 Oct 2022   57  
5 Oct 2022   62  
6 Oct 2022   53  
7 Oct 2022   52  
8 Oct 2022   48  
9 Oct 2022   52  
10 Oct 2022   57  
11 Oct 2022   54  
12 Oct 2022   37  
13 Oct 2022   36  
14 Oct 2022   53  
15 Oct 2022   48  
16 Oct 2022   52  
17 Oct 2022   42  
18 Oct 2022   48  
19 Oct 2022   60  
20 Oct 2022   45  
21 Oct 2022   38  
22 Oct 2022   46  
23 Oct 2022   55  
24 Oct 2022   59  
25 Oct 2022   60  
26 Oct 2022   50  
27 Oct 2022   49  
28 Oct 2022   53  
29 Oct 2022   54  
30 Oct 2022   52  
31 Oct 2022   46