สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   83  
2 Jun 2022   71  
3 Jun 2022   216  
4 Jun 2022   214  
5 Jun 2022   71  
6 Jun 2022   75  
7 Jun 2022   64  
8 Jun 2022   75  
9 Jun 2022   89  
10 Jun 2022   90  
11 Jun 2022   79  
12 Jun 2022   70  
13 Jun 2022   99  
14 Jun 2022   72  
15 Jun 2022   90  
16 Jun 2022   71  
17 Jun 2022   77  
18 Jun 2022   83  
19 Jun 2022   76  
20 Jun 2022   76  
21 Jun 2022   51  
22 Jun 2022   48  
23 Jun 2022   81  
24 Jun 2022   69  
25 Jun 2022   80  
26 Jun 2022   65  
27 Jun 2022   89  
28 Jun 2022   95  
29 Jun 2022   80  
30 Jun 2022   90