สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   81  
2 Aug 2022   80  
3 Aug 2022   67  
4 Aug 2022   74  
5 Aug 2022   77  
6 Aug 2022   71  
7 Aug 2022   81  
8 Aug 2022   57  
9 Aug 2022   68  
10 Aug 2022   60  
11 Aug 2022   74  
12 Aug 2022   75  
13 Aug 2022   80  
14 Aug 2022   69  
15 Aug 2022   68  
16 Aug 2022   76  
17 Aug 2022   65  
18 Aug 2022   78  
19 Aug 2022   81  
20 Aug 2022   84  
21 Aug 2022   73  
22 Aug 2022   75  
23 Aug 2022   84  
24 Aug 2022   87  
25 Aug 2022   77  
26 Aug 2022   84  
27 Aug 2022   71  
28 Aug 2022   87  
29 Aug 2022   91  
30 Aug 2022   63  
31 Aug 2022   79