สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   69  
2 Feb 2022   82  
3 Feb 2022   71  
4 Feb 2022   74  
5 Feb 2022   71  
6 Feb 2022   74  
7 Feb 2022   72  
8 Feb 2022   76  
9 Feb 2022   70  
10 Feb 2022   74  
11 Feb 2022   78  
12 Feb 2022   72  
13 Feb 2022   76  
14 Feb 2022   82  
15 Feb 2022   79  
16 Feb 2022   67  
17 Feb 2022   84  
18 Feb 2022   78  
19 Feb 2022   80  
20 Feb 2022   75  
21 Feb 2022   81  
22 Feb 2022   68  
23 Feb 2022   86  
24 Feb 2022   83  
25 Feb 2022   87  
26 Feb 2022   78  
27 Feb 2022   77  
28 Feb 2022   83