สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   100  
2 Apr 2022   95  
3 Apr 2022   106  
4 Apr 2022   100  
5 Apr 2022   92  
6 Apr 2022   78  
7 Apr 2022   82  
8 Apr 2022   84  
9 Apr 2022   87  
10 Apr 2022   80  
11 Apr 2022   85  
12 Apr 2022   85  
13 Apr 2022   88  
14 Apr 2022   81  
15 Apr 2022   94  
16 Apr 2022   88  
17 Apr 2022   86  
18 Apr 2022   88  
19 Apr 2022   81  
20 Apr 2022   82  
21 Apr 2022   82  
22 Apr 2022   97  
23 Apr 2022   84  
24 Apr 2022   83  
25 Apr 2022   76  
26 Apr 2022   79  
27 Apr 2022   80  
28 Apr 2022   91  
29 Apr 2022   77  
30 Apr 2022   63