สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   76  
2 May 2022   75  
3 May 2022   76  
4 May 2022   77  
5 May 2022   83  
6 May 2022   82  
7 May 2022   85  
8 May 2022   81  
9 May 2022   85  
10 May 2022   110  
11 May 2022   85  
12 May 2022   103  
13 May 2022   78  
14 May 2022   75  
15 May 2022   76  
16 May 2022   83  
17 May 2022   81  
18 May 2022   89  
19 May 2022   74  
20 May 2022   81  
21 May 2022   82  
22 May 2022   82  
23 May 2022   83  
24 May 2022   76  
25 May 2022   71  
26 May 2022   68  
27 May 2022   78  
28 May 2022   77  
29 May 2022   66  
30 May 2022   74  
31 May 2022   69