สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   74  
2 Sep 2022   81  
3 Sep 2022   75  
4 Sep 2022   97  
5 Sep 2022   81  
6 Sep 2022   83  
7 Sep 2022   79  
8 Sep 2022   77  
9 Sep 2022   59  
10 Sep 2022   54  
11 Sep 2022   60  
12 Sep 2022   63  
13 Sep 2022   52  
14 Sep 2022   54  
15 Sep 2022   49  
16 Sep 2022   49  
17 Sep 2022   47  
18 Sep 2022   42  
19 Sep 2022   60  
20 Sep 2022   59  
21 Sep 2022   54  
22 Sep 2022   73  
23 Sep 2022   70  
24 Sep 2022   37  
25 Sep 2022   62  
26 Sep 2022   60  
27 Sep 2022   63  
28 Sep 2022   72  
29 Sep 2022   74  
30 Sep 2022   84